Kunskapsbanken

Hur går högtrycksspolning till?

1. Bedömning
För att vi ska kunna göra en korrekt bedömning behöver vi tillgång till all dokumentation som finns att få kring det som ska högtrycksspolas.

2. Inspektion
Det är viktigt att arbetsplatsen är tillgänglig, upplåst och fri från hinder när vi kommer för att inspektera. Vi kommer då att göra en förbesiktning för att bedöma arbetets omfattning.

3. Planering
När vi vet omfattningen av arbetet kan vi planera in rätt mängd resurser och rätt verktyg för att utföra högtrycksspolningen på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt.

4. Arbetet
Trycket vid högtrycksspolningen är ställbart mellan 0 och 400 Bar och anpassas efter skicket och dimensionen på ledningen som ska spolas.

5. Garanti
Arbetet utförs skonsamt och med inställningen att avloppssystemet ska fungera så länge som möjligt. Vid slutfört arbete lämnar vi funktionsgaranti på avloppssystemet.