Kunskapsbanken

Hur når man fram vid slamsugning under trånga förhållanden?

Det krävs rätt utrustning för att klara av att komma fram. Vi kan slamsuga där nästan ingen annan kommer fram. Vi har en av Sveriges lägsta slambilar, vilket gör att vi kan utföra slamsugning av brunnar och ledningar i små och trånga garage. Slambilen kallas – ”Paddan” och mäter 1,87m på höjden och kan lasta 2000 liter slam.