Kunskapsbanken

Kemiska preparat borde vara förbjudet

Avloppsrören fräts sönder och även miljön drabbas samt risk för frätskador på vår personal som skall rensa upp stoppen.