Övriga tjänsterUnderhåll, reparation och kontroll av rörsystem

Jour 24/7 08 - 82 19 07

Offertförfrågan

Vilka tjänster?

Rotskarning

Rotskärning & fräsning

Det är viktigt att åtgärda stopp i avloppsledningar orsakat av inträngande rötter. Detta för att inte orsaka översvämning på grund av att ledningen sätts igen.

Vi utför rotskärning utav ledningar där rötter har växt in i rör men även fräsning där spackel, betong, bruk eller dylikt sitter fast i ledningssystem.

Avfuktning
Fukt kan orsaka ohälsa

Sanering & avfuktning

Fuktiga ytor kan göra att innemiljön påverkas negativt. Det kan orsaka dålig lukt i byggnaden och ohälsa hos personer som vistas där. Därför bör alltid dessa angrepp snarast åtgärdas.

Vi utför sanering och högtryckstvättning av soprum, fläktrum, pannrum, fasader, gårdar, garage samt nedsmutsade utrymmen som behöver uppfräschning. Även sanering och avfuktning av lokaler, lägenheter samt källare efter översvämningar, läckage, etc.

angning_liten

Ångning & tining

Under kalla vintrar kan tjälen gå djupt ner i avloppen och orsaka
att vattnet i ledningar fryser.

Vi utför ångning, också kallat hetvattenspolning, av restaurangkök samt ledningar till fettavskiljare där mycket fett samlas. På vintern tinar vi också frusna avlopp.