Kunskapsbanken

Vi är snabba på plats när det uppstår akuta problem

Kontoret använder fordonspositionering för att skicka närmast tillgängliga fordon och servicepersonalen på fältet har mobila arbetsordersystem för snabb och effektiv återkoppling till beställare.

Fordonsparken med 16 egna fordon gör att vi kan vara snabbt på plats när det uppstår akuta problem.