Kunskapsbanken

Hetvatten

Vi utför hetvattenspolning (ångning) av restaurangkök samt ledningar till fettavskiljare där mycket fett samlas och där hetvatten är ett måste för att få bort allt fett som bildas på stamväggar i rören. Hetvatten används även vid stamspolning och upptagande av stopp där mycket fettansamling finns i ledningar.