Kunskapsbanken

Undvik kostsamma driftstopp och försäkringsskador

Slamsugning bör utföras med jämna mellanrum för att undvika kostsamma driftstopp och försäkringsskador. Med Solna Högtrycksspolning kan ni teckna avtal för fortlöpande slamsugning enligt aktuella krav från myndigheterna.

Garage och andra fastigheter har bensin- och oljeavskiljare installerade för att förhindra att förorenat spillvatten släpps ut i det kommunala avloppsnätet. Kommunala vattenbolag och miljökontor kräver att man som fastighetsägare har ett bestämt tömningsintervall på dessa oljeavskiljare.