Kunskapsbanken

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en integrerad och naturlig del i företagets hela verksamhet och grundläggande i verksamheten är att förebygga ohälsa och skador i arbetet. Vi eftersträvar att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att ohälsosam inverkan på medarbetares och andra människors hälsa förebyggs. Den anställde skall ges möjlighet till variation i arbetet, social kontakt och samarbete med andra anställda i företaget.

Vi arbetar för att förhållandena på arbetsplatsen skall ge den anställde möjligheter till utveckling på både det personliga och yrkesmässiga området. Arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt och förebyggande genom uppföljning av lag och myndighetskrav, identifiering av risker, långsiktig planering och vid behov omedelbara åtgärder.