Kunskapsbanken

Vi tömmer fettavskiljare på avtal och enligt gällande myndighetskrav

Vi tömmer dagvattenbrunnar och ser till att dagvattenssystemen fungerar problemfritt för att undvika fuktskador på er fastighet. Solna Högtrycksspolning erbjuder tömningskontrakt med rätt intervall. Vi innehar alla tillstånd för att tömma och transportera avfallet till godkänd behandlingsstation. Vi rapporterar löpande till ansvarig myndighet så att kunden inte behöver tänka på det. Vi utför all typ av slamsugning.

Hör av dig till oss om du vill diskutera tömningskontrakt!