Kunskapsbanken

Kvalitetsledningssystem

Vårt kvalitetsledningssystem bygger på standarden ISO 9001.

Ett kvalitetsledningssystem är ett system som beskriver hur olika aktiviteter ska bedrivas i ett företag. Kvalitetsledningssystemet används för att säkerställa kvalitet hos företagets produkter eller tjänster.