Kunskapsbanken

Stamspolning behöver inte vara besvärlig eller kostsam

Vi är specialister på stamspolning. Vi erbjuder regelbunden, skonsam stamspolning, vilket är en mer ekonomisk lösning. Med våra metoder förlängs avloppsstammarnas livstid. Vi har utfört stamspolning i över 6000 fastigheter i Stockholm.

Förr eller senare slammar avloppstammarna igen och det leder till stopp i avloppen, vilket i sin tur kan leda till vattenskador. Vattenskador som orsakats på grund av stopp i avloppsstammar är besvärliga och blir ofta mycket kostsamma, men vi kan hjälpa er att undvika det problemet.

Solna Högtrycksspolning spolar rent avloppsstammarna med jämna mellanrum och förhindrar därmed att det blir stopp i stammarna. Våra skonsamma metoder medför inga skador på avloppsstammarnas insida och sköljer effektivt bort allt slam som har samlats i avloppet. Att låta oss ta hand om era stammar är en ren investering.

För de flesta fastigheter gäller tumregeln att man bör stamspola ca vart femte år men det kan variera stort beroende på ålder, skick och dimensioner mm. Om ni har ett underhållsavtal med Solna Högtrycksspolning lägger vi gemensamt upp ett underhållsintervall och vi håller koll på när det är dags för nästa åtgärd.

Solna Högtrycksspolning har ett väl inarbetat underhållssystem sedan 1986.
Vid en total stamspolning och underhållsspolning av fastighetens avloppssystem lämnar vi upp till 5 års funktionsgaranti på avloppssystemet. Vi har även dygnet runtbevakning av fastigheten genom vår jourverksamhet, vilket innebär att lägenhetsinnehavaren kan nå oss dygnet runt om problem skulle uppkomma inom garantitiden. Samtliga högtrycksspolade lägenheter märks med en gul klisterlapp med vårt journummer. Klisterlappen sätts på insidan av diskbänksskåpet.