Kunskapsbanken

Arbetar Solna Högtrycksspolning miljövänligt?

Ja, vårt miljöledningssystem bygger på standarden ISO 14001.

Ett miljöledningssystem är ett verktyg för att effektivisera och rationalisera företags och organisationers miljöarbete. Det är en term för en organisations policyer, mål, rutiner, instruktioner, mallar och journaler rörande miljöområdet.