Kunskapsbanken

Rensmaskiner/Fräsverktyg

Kan användas vid totalstopp men kan även användas vid stamrengöring om man har rätt verktyg och spolar rikligt med vatten tillsammans med rensning, men det är väldigt tidsödande och högtryckspolning är mycket bättre alternativ.