Kunskapsbanken

Stamspolning

De flesta problem upptäcks när avloppet börjar bete sig konstigt, såsom att det kluckar eller att vattnet rinner av långsamt trots att man rensat vattenlåset. I dessa lägen bör man inte ge sig på att lösa problemet själv. Vi bokar in datum för stamspolning och sköter all logistik såsom att avisera de boende i fastigheten. Tydlig information i god tid är ofta en förutsättning för att arbetet ska genomföras smidigt

Stamspolningen utförs av våra erfarna tekniker. Arbetstiden brukar vara ca 30 minuter per lägenhet, men kan variera. Avlopp och vatten behöver inte stängas av under en stamspolning. Vår stamspolning utförs skonsamt och med inställningen att avloppssystemet ska fungera så länge som möjligt. Vid slutfört arbete lämnar vi funktionsgaranti på avloppssystemet