Slamsugningför privatpersoner och företag

Jour 24/7 08 - 82 19 07

Offertförfrågan

Vilka tjänster?

pontus
Ring oss för tömningsavtal på 08-821907
Läs mer

Vi utför all typ av slamsugning

Slamsugning bör utföras med jämna mellanrum för att undvika kostsamma driftstopp och försäkringsskador. Med Solna Högtrycksspolning kan ni teckna avtal för fortlöpande slamsugning enligt aktuella krav från myndigheterna.

Garage och andra fastigheter har bensin- och oljeavskiljare installerade för att förhindra att förorenat spillvatten släpps ut i det kommunala avloppsnätet. Kommunala vattenbolag och miljökontor kräver att man som fastighetsägare har ett bestämt tömningsintervall på dessa oljeavskiljare.

Vi tömmer fettavskiljare på avtal och enligt gällande myndighetskrav. Vi tömmer dagvattenbrunnar och ser till att dagvattenssystemen fungerar problemfritt för att undvika fuktskador på er fastighet.

Solna Högtrycksspolning erbjuder tömningskontrakt med rätt intervall. Vi innehar alla tillstånd för att tömma och transportera avfallet till godkänd behandlingsstation. Vi rapporterar löpande till ansvarig myndighet så att kunden inte behöver tänka på det.

Hör av dig till oss om du vill diskutera tömningskontrakt!

Läs mer
2bilar_cirkel

Slamsugning där ingen annan kommer fram

Vi har en av Sveriges lägsta slambilar, vilket gör att vi kan utföra slamsugning av brunnar och ledningar i små och trånga garage. Vi kommer fram och kan slamsuga där nästan ingen annan kommer fram.

Några av våra uppdragsgivare