Stamspolningmed funktionsgaranti sedan 1986

Jour 24/7 08 - 82 19 07

Offertförfrågan

Vilka tjänster?

Jimmy
Jimmy har utfört stamspolning sedan 2005
Läs mer

Vi är specialister på stamspolning

Stamspolning behöver inte vara besvärlig eller kostsam. Vi erbjuder regelbunden, skonsam stamspolning, vilket är en mer ekonomisk lösning. Med våra metoder förlängs avloppsstammarnas livstid. Vi har utfört stamspolning i över 7000 fastigheter i Stockholm.

Förr eller senare slammar avloppstammarna igen och det leder till stopp i avloppen, vilket i sin tur kan leda till vattenskador. Vattenskador som orsakats på grund av stopp i avloppsstammar är besvärliga och blir ofta mycket kostsamma, men vi kan hjälpa er att undvika det problemet.

Solna Högtrycksspolning spolar rent avloppsstammarna med jämna mellanrum och förhindrar därmed att det blir stopp i stammarna. Våra skonsamma metoder medför inga skador på avloppsstammarnas insida och sköljer effektivt bort allt slam som har samlats i avloppet. Att låta oss ta hand om era stammar är en ren investering.

Läs mer
Kalender

Hur ofta behöver man stamspola?

För de flesta fastigheter gäller tumregeln att man bör stamspola ca vart femte år men det kan variera stort beroende på ålder, skick och dimensioner mm.

Om ni har ett underhållsavtal med Solna Högtrycksspolning lägger vi gemensamt upp ett underhållsintervall och vi håller koll på när det är dags för nästa åtgärd.

Så här går en stamspolning till:

 • Problem med avloppet.
  De flesta problem upptäcks när avloppet börjar bete sig konstigt, såsom att det kluckar eller att vattnet rinner av långsamt trots att man rensat vattenlåset. I dessa lägen bör man inte ge sig på att lösa problemet själv.
 • Rådgivning.
  Det första man bör göra är att kontakta oss och beskriva problemet. Det är alltid ett plus om vi kan få veta ungefärlig ålder på fastigheten och stammarna, samt när stamspolning utfördes senast.
 • Analys.
  Om vi bedömer att något behöver göras kommer vi ut och kontrollerar förutsättningarna och ger förslag till åtgärd. Självklart kostar det inget att få en offert från oss.
 • Planering.
  Vi bokar in datum för stamspolning och sköter all logistik såsom att avisera de boende i fastigheten. Tydlig information i god tid är ofta en förutsättning för att arbetet ska genomföras smidigt.
 • Stamspolning.
  Stamspolningen utförs av våra erfarna tekniker. Arbetstiden brukar vara ca 30 minuter per lägenhet, men kan variera. Avlopp och vatten behöver inte stängas av under en stamspolning.
 • Garanti på arbetet.
  Vår stamspolning utförs skonsamt och med inställningen att avloppssystemet ska fungera så länge som möjligt. Vid slutfört arbete lämnar vi funktionsgaranti på avloppssystemet.
funktionsgaranti

Stamspolning med garanti

Solna Högtrycksspolning har ett väl inarbetat underhållssystem sedan 1986.
Vid en total stamspolning och underhållsspolning av fastighetens avloppssystem lämnar vi upp till 5 års funktionsgaranti på avloppssystemet. Vi har även dygnet runtbevakning av fastigheten genom vår jourverksamhet, vilket innebär att lägenhetsinnehavaren kan nå oss dygnet runt om problem skulle uppkomma inom garantitiden.

Några av våra uppdragsgivare
Kontakta oss om du vill veta mer
Pontus Jonsson
Andreas Jacobson
andreas@solnahogtryck.se Administration / KMA
Kjell Lantenius
kjell@solnahogtryck.se Teknik / Driftchef
Jimmy Karlsson
jimmy@solnahogtryck.se Arbetsledare
Eva Karlsson
eva@solnahogtryck.se Ordermottagning
Nina Björn
nina@solnahogtryck.se Ordermottagning